O nama
 
 Telco Sensors je danska kompanija koja se bavi dizajnom, programiranjem i proizvodnjom širokog izbora fotoelektričnih senzora, pojačavača, svetlosnih zavesa i optičkih senzora.
 
 Telco distribuira svoje proizvode širom sveta putem posvećenih Telco timova i produžnica kompanije koje pokrivaju ceo svet. Milioni kupaca mogu računati na visoko obučene profesionalce da im pruže podršku i uslugu, kao i rešavanje najzahtevnijih aplikacija; tako se možete obratiti i Elektronix firmi pri izboru i kupovini Telco proizvoda, kao jednoj od firmi u svetu koja sarađuje sa danskom kompanijom.

 Dugogodišnje iskustvo i znanje omogućava Telco kompaniji da pruži prilagođena rešenja, i skrojena po meri kupaca, ne bi li zadovoljili potrebe najzahtevnijih primena. Svi proizvodi su dizajnirani, razvijeni i proizvedeni u Danskoj, u najmodernijim proizvodnim pogonima. Dobra reputacija proizilazi iz kvaliteta proizvoda koji su postali široko poznati i priznati u industriji.

 Telco garantuje da su sirovine, komponente i gotovi proizvodi prošli sveobuhvatne inspekcije kvaliteta u svakoj fazi proizvodnje, i postigli tehničku superiornost bez premca. Ali, i pored svega, Telco i dalje investira u najnoviju proizvodnu mašineriju i osoblje se kontinuirano obučava u cilju održavanja, i pored toga, postizanja još boljeg kvaliteta i efikasnosti - u skladu sa važećim međunarodnim standardima i propisima.

 
Istorijat
 Telco kompanija je počela sa radom 1975. godine u Danskoj, i dogurala daleko od tada. Kompanija je počela sa novom idejom, a to je bilo projektovanje i proizvodnja senzora koji su jednostavni i raznovrsni u dizajnu, i koji će raditi u najzahtevnijim uslovima i trpeti najnepogodnija okruženja. 

 Ovaj koncept je pretvoren u uspeh kome su ostali dosledni. Iskustvo i znaje stečeno tokom godina je omogućilo upotrebu u novim industrijskim oblastima. Sve ovo je dovelo do specijalizacije u proizvodnji senzora i pružanju novih senzorskih rešenja.