Ukratko o nama
Jedna od delatnosti firme Elektronix, pored projektovanja i izvođenja elektorinstalacija u različitim objektima, jeste trgovina elektroopremom. U saradnji sa Telco kompanijom pružamo vam mogućnost kupovine Telco proizvoda.
Osnovne vrednosti proizvoda jesu laka instalacija, rentabilnost, kvalitet i otpornost.
Adresa:
Lovcenska br.3, Batocina
Telefon:
+38160..642..89..16
E-mail:
office@elektronix.rs