SpacePak SP2000
Prijemnik SPR 2X45
 • Pokrivenost do 45m (podešljivo)
 • Izlaz: relej ili tranzistor (NC i NO)
 • Otpornost na vodu IP67
 • Fiksni kabl 5m ili rotirajući (180°) M12 utikač sa 4 pina
Senzor za blizinu SPP 2X0X
 • Senzor za blizinu SPP 2X0X
 • Pokrivenost do ili 5m (podešljivo)
 • Izlaz: relej ili tranzistor (NC i NO)
 • Otpornost na vodu IP67
 • Fiksni kabl 5m ili rotirajući (180°) M12 utikač sa 4 pina
Senzor za blizinu sa potiskivanjem pozadine SPBS 2X0X
 • Senzor za blizinu sa potiskivanjem pozadine SPBS 2X0X
 • Pokrivenost do 2m (podešljivo)
 • Izlaz: relej ili tranzistor (NC i NO)
 • Otpornost na vodu IP67
 • Fiksni kabl 5m ili rotirajući (180°) M12 utikač sa 4 pina
Retroreflektivni senzor SPRR 2X12
 • Retroreflektivni senzor SPRR 2X12
 • Pokrivenost do 12m - nasuprot reflektoru (podešljivo)
 • Izlaz: relej ili tranzistor (NC i NO)
 • Otpornost na vodu IP67
 • Fiksni kabl 5m ili rotirajući (180°) M12 utikač sa 4 pina
Polarizovani retroreflektivni senzor SPPR 2X10 (vidljivo crveno)
 • Polarizovani retroreflektivni senzor 
  SPPR 2X10 (vidljivo crveno)
 • Pokrivenost do 10m - nasuprot reflektoru (podešljivo)
 • Izlaz: relej ili tranzistor (NC i NO)
 • Otpornost na vodu IP67
 • Fiksni kabl 5m ili rotirajući (180°) M12 utikač sa 4 pina

Opšte informacije o SP 2000 – seriji

Serija SP 2000 se sastoji od samostalnih predajnika SPT i prijemnika SPR koji su namenjeni da se koriste u thru-beam režimu rada. Osim toga, ima senzora: SNS - difuzni za blizinu, SPRR - retroreflektivni, SPPR - polarizovani retroreflektivni i SPBS - senzor za potiskivanje pozadine.
 
Kompletna serija nudi podešavanje osetljivosti preko potenciometra.
Osim toga, može se birati između univerzalnog napona 12-240 Vac/dc ili 10-30 Vdc, i fiksnog kabla ili rotirajućeg konektora od 180°.

Pokrivenost

 • SPT/SPR - Thru-beam do 45 m
 • SPP - Difuzni za blizinu do 5 m
 • SPBS - Potiskivanje pozadine do 2 m
 • SPPR - Polarizovani retroreflektivni do 10 m
 • SPRR - Retroreflektivni do 12 m

Tip kućišta

Polikarbonat 50x50x17mm


Povezivanje

Fiksni kabl 5m ili utikač J (M12, 4 pina, rotirajući 180°)


Otpornost na vodu IP67
Velika moć probijanja
Širok ugao otvaranja
Visok stepen otpora u nepogodnim okolinama
Otpornost na udarce i vibracije

Application Videos

Type SPP or SPBS 

Type SPP or SPBS 

Type SPRR or SPPR00:00
00:48