Senzori za eksplozivna područja (ATEX)
Predajnik LT 100HL/EX AP 38 5 ili 15
 • Pokrivenost do 30m
 • EX II 3 G D T6
 • Otpornost na vodu IP67
 • Fiksni kabl od 5 ili 15m
Predajnik LT 100L/EX TS 38 5 ili 15
 • Pokrivenost do 18m
 • EX II 3 G D T6
 • Otpornost na vodu IP67
 • Fiksni kabl od 5 ili 15m
Predajnik LT 110L/EX TS 38 5 ili 15
 • Predajnik LT 110L/EX TS 38 5 ili 15
 • Pokrivenost do 40m
 • EX II 3 G D T6
 • Otpornost na vodu IP67
 • Fiksni kabl od 5 ili 15m
Predajnik LT 12 AL/EX TB 38 5 ili 15
 • Predajnik LT 12 AL/EX TB 38 5 ili 15
 • Pokrivenost do 30m
 • EX II 3 G D T6
 • Otpornost na vodu IP67
 • Fiksni kabl od 5 ili 15m
Predajnik LT G 30 EX 15
 • Predajnik LT G 30 EX 15
 • Pokrivenost do 30m
 • EX II 2G EEx d IIC T6
 • Otpornost na vodu IP67
 • Fiksni kabl 15m
Prijemnik LR 100L/EX AP 38 5 ili 15
 • Prijemnik LR 100L/EX AP 38 5 ili 15
 • Pokrivenost do 30m
 • EX II 3 G D T6
 • Otpornost na vodu IP67
 • Fiksni kabl od 5 ili 15m
Prijemnik LR 100L/EX TS 38.5 ili 15
 • Prijemnik LR 100L/EX TS 38.5 ili 15
 • Pokrivenost do 30m
 • EX II 3 G D T6
 • Otpornost na vodu IP67
 • Fiksni kabl od 5 ili 15m
Prijemnik LR 110L/EX TS 38.5 ili 15
 • Prijemnik LR 110L/EX TS 38.5 ili 15
 • Pokrivenost do 40m
 • EX II 3 G D T6
 • Otpornost na vodu IP67
 • Fiksni kabl od 5 ili 15m
Prijemnik LR 100L/EX TB 38 5 ili 15
 • Prijemnik LR 100L/EX TB 38 5 ili 15
 • Pokrivenost do 30m
 • EX II 3 G D T6
 • Otpornost na vodu IP67
 • Fiksni kabl od 5 ili 15m
Prijemnik LR G 30 EX 15
 • Prijemnik LR G 30 EX 15
 • Pokrivenost do 30m
 • EX II 2G EEx d IIC T6
 • Otpornost na vodu IP67
 • Fiksni kabl 15m
Predajnik SMT 3012C/EX TB 5
 • Predajnik SMT 3012C/EX TB 5
 • Pokrivenost do 12m (podešljivo)
 • EX II 3 G D T6
 • Otpornost na vodu IP67
 • Fiksni kabl 5m
Prijemnik SMR 3215/EX TB 5
 • Prijemnik SMR 3215/EX TB 5
 • Pokrivenost do 15m
 • EX II 3 G D T6
 • Otpornost na vodu IP67
 • Fiksni kabl 5m
Predajnik SMT 6000/EX TS 5
 • Predajnik SMT 6000/EX TS 5
 • Pokrivenost do 6m (podešljivo)
 • EX II 3 D T6
 • Otpornost na vodu IP67
 • Fiksni kabl 5m
Prijemnik SMR 6X06/EX TS 5
 • Prijemnik SMR 6X06/EX TS 5
 • Pokrivenost do 6m
 • EX II 3 D T6
 • Otpornost na vodu IP67
 • Fiksni kabl 5m
Predajnik SMT 8000/EX PG/MG 2,5 ili 5
 • Predajnik 
  SMT 8000/EX PG/MG 2,5 ili 5
 • Pokrivenost do 20m
 • EX II 3 D T6 EEx nA II U
 • Testinput
 • Fiksni kabl od 2,5m ili 5m
Prijemnik SMR 8X20/EX PG/MG 2,5 ili 5
 • Prijemnik
  SMR 8X20/EX PG/MG 2,5 ili 5
 • Pokrivenost do 20m (podešljivo)
 • EX II 3 D T6 EEx nA II U
 • Izlaz: tranzistor NPN ili PNP (NC i NO)
 • Fiksni kabl od 2,5m ili 5m
Senzor blizine SMP 8000/X/EX PG/MG 2,5 ili 5
 • Senzor blizine
  SMP 8000/X/EX PG/MG 2,5 ili 5
 • Pokrivenost do 90cm (podešljivo)
 • EX II 3 D T6 EEx nA II U
 • Izlaz: tranzistor NPN ili PNP (NC i NO)
 • Fiksni kabl od 2,5m ili 5m
Predajnik SMT 9020C/EX TP ili TS
 • Predajnik SMT 9020C/EX TP ili TS
 • Pokrivenost do 20m (podešljivo)
 • EX II 3 G D T6
 • Mogućnost izbora - 4 nezavisna senzorka kanala, testinput
 • Otpornost na vodu IP69K
 • Fiksni kabl 5m ili 10cm fiksnog kabla sa
  M12 utikačem sa 5 pina
Predajnik SMT 9070C/EX TP ili TS
 • Predajnik SMT 9070C/EX TP ili TS
 • Pokrivenost do 70m (podešljivo)
 • EX II 3 G D T6
 • Mogućnost izbora - 4 nezavisna senzorska kanala
 • Testinput
 • Otpornost na vodu IP69K
 • Fiksni kabl 5m ili 10cm fiksnog kabla sa
  M12 utikačem sa 5 pina
Prijemnik SMR 9X20/EX TP ili TS
 • Prijemnik SMR 9X20/EX TP ili TS
 • Pokrivenost do 20m
 • EX II 3 G D T6
 • Mogućnost izbora - 4 nezavisna senzorska kanala
 • Izlaz: tranzistor NPN ili PNP (NC/NO)
 • Otpornost na vodu IP69K
 • Fiksni kabl 5m ili 10cm fiksnog kabla sa
  M12 utikačem sa 5 pina
Prijemnik SMR 9X70/EX TP ili TS
 • Prijemnik SMR 9X70/EX TP ili TS
 • Pokrivenost do 70m
 • EX II 3 G D T6
 • Mogućnost izbora - 4 nezavisna senzorska kanala
 • Izlaz: tranzistor NPN ili PNP (NC/NO)
 • Otpornost na vodu IP69K
 • Fiksni kabl 5m ili 10cm fiksnog kabla sa
  M12 utikačem sa 5 pina