Optički Fork i Frame senzori OFS / OAS
Fork senzori OFS
  • Veličina viljuškastog otvaranja 2 do 220 mm
  • Infrared ili vidljivo crveno svetlo
  • 50.000 luksa otpornost na svetlo
  • Otpornost na vodu IP67
  • Povezivanje: M8 utikač sa 3 pina
Frame senzori OAS
  • Veličina viljuškastog otvaranja 50 do 250 mm
  • Infrared
  • 50.000 luksa otpornost na svetlo 
  • Otpornost na vodu IP67
  • Povezivanje: M8 utikač sa 3 pina