Multiplekser pojačavač DPA/MPA
Dvokanalni multiplekser pojačavač DPA 20 A
 • Manuelno podešavanje osetljivosti
 • Pokrivenost u sklopu sa LT/LR 101 = 11m
 • Različit napon
 • Izlaz: relej ili tranzistor
Dvokanalni multiplekser pojačavač MPA 21 A
 • Pokrivenost u sklopu sa LT/LR 100 = 10m,
  110 = 25m i 120 = 45m
 • Različit napon
 • Izlaz: relej ili tranzistor sa prekidačem za svetlo/mrak
 • Tajmer: On/Off
Dvokanalni multiplekser pojačavač MPA 21 B
 • Dvokanalni multiplekser pojačavač MPA 21 B
 • Pokrivenost u sklopu sa LT/LR 100 = 10m
  110 = 25m i 120 = 45m
 • Različit napon
 • Izlaz: relej ili tranzistor sa prekidačem za svetlo/mrak
Četvorokanalni multiplekser pojačavač MPA 41 A
 • Četvorokanalni multiplekser pojačavač MPA 41 A
 • Pokrivenost u sklopu sa LT/LR 100 = 8m
  110 = 18i 120 = 35m
 • Različit napon
 • Izlaz: relej ili tranzistor sa prekidačem za svetlo/mrak
 • 4 zasebna izlaza
Četvorokanalni multiplekser pojačavač MPA 41 B
 • Četvorokanalni multiplekser pojačavač MPA 41 B
 • Pokrivenost u sklopu sa LT/LR 100 = 8m
  110 = 18i 120 = 35m
 • Različit napon
 • Izlaz: relej ili tranzistor sa prekidačem za svetlo/mrak
 • Jedan zajednički izlaz sa tajmerom (On/Off)
Četvorokanalni multiplekser pojačavač MPA 41 C
 • Četvorokanalni multiplekser pojačavač MPA 41 C
 • Pokrivenost u sklopu sa LT/LR 100 = 4m
  110 = 9i 120 = 18m
 • Različit napon
 • Visoka operativna frekvencija
 • Izlaz: relej ili tranzistor sa prekidačem za svetlo/mrak
 • 4 zasebna izlaza
Četvorokanalni multiplekser pojačavač MPA 41 D
 • Četvorokanalni multiplekser pojačavač MPA 41 D
 • Pokrivenost u sklopu sa LT/LR 100 = 4m
  110 = 9i 120 = 18m
 • Različit napon
 • Visoka operativna frekvencija
 • Izlaz: relej ili tranzistor sa prekidačem za svetlo/mrak
 • 1 zajednički izlaz sa tajmerom (On/Off)
Osmokanalni multiplekser pojačavač MPA 81 A
 • Osmokanalni multiplekser pojačavač MPA 81 A
 • Pokrivenost u sklopu sa LT/LR 100 = 8m
  110 = 18i 120 = 35m
 • Različit napon
 • Izlaz: relej ili tranzistor
 • 8 zasebna izlaza
Osmokanalni multiplekser pojačavač MPA 81 B
 • Osmokanalni multiplekser pojačavač MPA 81 B
 • Pokrivenost u sklopu sa LT/LR 100 = 8m
  110 = 18m i 120 = 35m
 • Različit napon
 • Izlaz: relej ili tranzistor sa prekidačem za svetlo/mrak
 • 1 zajednički izlaz sa tajmerom (On/Off)
Osmokanalni multiplekser pojačavač MPA 81 C
 • Osmokanalni multiplekser pojačavač MPA 81 C
 • Pokrivenost u sklopu sa LT/LR 100 = 4m
  110 = 9i 120 = 18m
 • Različit napon
 • Visoka operativna frekvencija
 • Izlaz: relej ili tranzistor sa prekidačem za svetlo/mrak
 • 8 zasebna izlaza
Osmokanalni multiplekser pojačavač MPA 81 D
 • Osmokanalni multiplekser pojačavač MPA 81 D
 • Pokrivenost u sklopu sa LT/LR 100 = 4m
  110 = 9i 120 = 18m
 • Različit napon
 • Izlaz: relej ili tranzistor sa prekidačem za svetlo/mrak
 • 1 zajednički izlaz sa tajmerom (On/Off)