Fotoelektrični pojačavači

Opšte informacije o fotoelektričnim pojačavačima

 Serija obuhvata PA 01, PA 09, PA 10, PA 11, PA 12, PA 15, TPA 14, DPA 20, MPA 21, MPA 41, MPA 81, PAB 10, PAB 20, PAB 30 pojačavače i koristi se u kombinaciji sa daljinskim senzorima, koji se sastoje od predajnika LT i prijemnika LR.

Pokrivenost

  • Do 35m – serija PA 12
  • Do 45m – serija PA 01, MPA
  • Do 47m – serija PAB 20/30 (novi tip)
  • Do 60m – serija PA 10
  • Do 70m – serija PA 11
  • Do 70m – serija PA 15 i PAB 10 (novi tip)

Automatsko ili manuelno podešavanje osetljivosti
Različite operativne frekvencije (samo PA 12)
Testinput
LED indikator za struju, statusni signal i izlaz
LED test za LT/LR – indikator greške
Mogućnost izbora na prekidaču: svetle ili tamne funkcije
Mogućnost izbora na prekidaču: dugi ili kratki raspon
Vremensko podešavanje
Različit napon
Može se koristiti u kombinaciji sa više predajnika i prijemnika (samo DPA, MPA i PAB)
Konektor za LT/LR i spoljni (samo PA 15 i PAB)
Montaža po nemačkom standardu (DIN)
Izlaz: relej ili tranzistor
Izlaz za alarm